പേജുകള്‍‌

01 ഡിസംബർ 2012

ആഷിക് അബ്ദുല്ല..                                                         ....ആഷിക്ക് അബ്ദുല്ല...

1 അഭിപ്രായം:

തുമ്പി പറഞ്ഞു...

എന്റെ പിന്നില്‍ എത്രമാത്രം മനോഹാരിതകള്‍. ഞാന്‍ ആ സന്തോഷം ഉള്‍ക്കൊള്ളുമ്പോഴും അവയ്ക്ക് പുറംതിരിയുന്നു. കാരണം ഈ സൌന്ദര്യങ്ങളൊക്കെ നൈമിഷികമാണ്. ഇത് ചിത്രം പറയുന്നു. പക്ഷെ ഞാന്‍ പറയുന്നു; കണ്ണുള്ളപ്പോള്‍ കാണൂ. നിനക്ക് വേണ്ടിയാണീ പ്രപഞ്ചം.